رها...

 همانند رود که جاری ست

        کاغذی برمی‌دارم

       تنها برای ارج‌نهادن به حس درونم:

                                                  "می‌خواهم بنویسم"

       و آن‌گاه کلام این‌گونه می‌تراود:

 

       شاید آن روزها جاری‌شدن سخت می‌نمود

       شاید خویشتن خویش را می‌فریفتم

       یا نقابی به صورت خود می‌کشیدم

                                                     برای گریختن از خودم

 

       اما اینک

       "رها کردن" و "جاری شدن" را آموختم

       و خویشتن خویش را تمام به تو سپرده‌ام

       به دست‌های مهربان و زیبای تو

       ای لایتناهی

 

       اینک می‌توانم کودکانه شادی کنم

       از آن همه اصطکاک و فرسایش خلاص شدم

 

       کاش تا انتها این‌چنین باشد

       تا رسیدن به دریا...

/ 1 نظر / 5 بازدید
wish

حتما میام دوستای خوب فراموش نمیشن[لبخند]مرسی سر زدی[قلب]