خداحافظ کودکی

خداحافظ کتاب قصه ی دیو و پری هایم،

خداحافظ شب آرام با لالایی مادر،

خداحافظ عروسک های بی پیراهن و بی سر،

خداحافظ تمام لحظه های شادی و بی پروا،

غم نان را نخوردن بی خیال از سختی فردا،

چه بد شد آسمان با این همه وسعت

دگر ارزانی من نیست!

زمین با این همه زیبایی و سبزی

دگر هم بازی من نیست!

چه بد شد ماه دیگر شب چراغ نقره ی من نیست!

گل خورشید را کندن دگر هرگز میسر نیست!

چه بد شد عکس من در آینه دیگر خود من نیست!

نگاهم، چشم هایم، دست هایم پاک و روشن نیست!!!

نمی دانم سخاوت را کجا گم کرده ام در کودکی هایم!

نمی دانم! نمیدانم کجا باید بگردم تا بیابم سادگی هایم!

اگر دنیای بعد از کودکی بی رحمی و جنگ است...

اگر پاداش بالغ گشتنم  دنیای نیرنگ است...

همان بهتر که در رنگین کمان کودکی جاری بمانم من!

همان بهتر که در رویای سبز سادگی باقی بمانم من!

خداحافظ نمی گویم! خداحافظ نمی گویم به دنیای قشنگ کودکی هایم!

تورا بدرود می گویم بزرگی، باز می گردم به رویایم!

 

تورا بدرود می گویم بزرگی، باز می گردم به رویایم!

/ 1 نظر / 91 بازدید
....

[گل][دلشکسته]