# طنز
    طبق آخرین تحقیقات مشخص شد که مردان خوب ، همان مردان بدی هستند که هنوز لو نرفتند !
/ 2 نظر / 12 بازدید