# دل_نوشته

دل

یـــادت بـــاشـــدفـــرقـــی نـمــیکــنـــد تـــو دل ببـــــــری یــــا مــــن دل ببـــــــــــازم ،اگـــر حـــکــــم ، حـــکـــم دل نـبـــاشـــد ،دیـــر یــــا زود یــــک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

آفتاب لب بوم ...

عادت کرده‌ام؛ به روح مچاله، نگاه بی‌خانه‌، چشمان بی‌ چاره... و «تو»‌ گفتن‌های بی‌اشاره‌...   دیگر سایه سرم تیر می‌کشد؛ از بیخ گوشم، میخک گلویم، تیغ غروب آفتابِ... «نگاهت»؛ (شاید...!)   ای‌کاش کسی می‌فهمید؛ «من» آفتاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید