# حکیمانه
برای کسی که میفهمد، هیچ توضیحی لازم نیست و برای کسی که نمی فهمد،  هر توضیحی اضافه است!
/ 0 نظر / 21 بازدید