حرف نخست

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

خطی ننویسم که آزار دهد  کسی را

که تنها دل من دل نیست

/ 4 نظر / 5 بازدید
یواشکی

من یواشکی اومدم تو وبلاگت تو هم یواشکی بیا تو وبلاگم

فروشگاه اینترنتی

وندا جان یک فروشگاه فوق العاده داریم. فروشگاه های زنجیره ای فریوگ هر کدام با دیگری فرق داره. feriog.net اصلی feriog.orgمتنوع feriog.comلوازم خانگی و سی دی و ... feriog.irبرای دانش آموز و دانشجو مناسب است feriog.bizبرای متاهلین مناسب است حتما به ما سر بزن. موفق باشی

آرام

عـاشـق روزهــــــــــــایی هستـم که مهـــــربان میـــــشـــوی . . . حتـــی اگـــــــــــر نفهـــــــــــمم چرا !!!!!!!!!

نیما

دومین خط حس خوبی می ده اتفاقا"