مادر

 وقتی پشت سر مادرم  از پله ها میام پایین و میبینم چقدر آهسته میره ، میفهمم پیر شده !

 وقتی داره  دستش میلرزه ، میفهم  پیر شده !

وقتی بعد غذا یه مشت دارو میخوره ، میفهم  چقدر درد داره اما هیچ چی نمیگه... و وقتی می بینم نصف موهای سفیدش به خاطر غصه های تو دلش هست دلم میگره   .... 

 مادر خیلی دوست دارم...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید