باران

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی

شاید امشب سوزش این زخم ها را کم کنی

آه باران من سراپای وجودم آتش است

پس بزن باران بزن شاید تو خاموشم کنی!

/ 1 نظر / 6 بازدید
فرشید

سلام بر دوست خوبم فتخار میدید در لینک دوستان قرار بدم؟بفرمایید با چه نامی[گل]