حکایت طبیب و مریض

شخصی نزد طبیبی رفت و گفت : دردی دارم آن را علاج کن.

طبیب پرسید  چه دردی داری؟

مریض گفت : چند روز است که موی من درد می کند!

طبیب پرسید : امروز چه خورده ای؟

مریض گفت : نان و یخ!

طبیب گفت : سبحان الله  نه دردت به درد آدمیان می ماند و نه غذایت به غذای عالمیان

/ 0 نظر / 41 بازدید