سیب

جواب دوم شعر سیب و باغبان

تو به من خندیدی
من به چشمان بزک کرده
تو
یادمان هست در آن موسوم گرمای هوس
سیبی از
باغچه ایدزدیدم
باغبان از پی این حادثه
رفت
من و تو از پس هم
می نهادیم قدم برتن این
خاک اسیر
سیب دندان نزده از دست من افتاد به
خاک
باغبان سیبزمین خورده به دست تو
بداد
نگه شوخ تو در دیده آن باغبان!!
فارغ از
ترسدل از وحشت از آن باغچه بان!؟
من ازین
حادثه دل کندم و رفتم که هنوز
سالهاست که در
ذهن من آرام آرام
حیله و کار تو تکرار کنان

میدهد آزارم
و من اندیشه کنان غرق در این
پندارم
سبب رنجش این دوریما
علتش دزدی آن
سیب نبود
باغبان یار تو  بود ...

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک             www.bahar22.com

جوابیه دیگر به شعر سیب و باغبان


او به تو خندید و تو نمی دانستی

این که او می داند

تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی

از پی ات تند دویدم

سیب را دست دخترکم من دیدم

غضب­آلود نگاهت کردم

بر دلت بغض دوید

بغض ِ چشمت را دید

دل و دستش لرزید

سیب دندان زده از دست ِ دل افتاد به خاک

و در آن دم فهمیدم

آنچه تو دزدیدی سیب نبود

دل ِ دُردانه من بود که افتاد به خاک

ناگهان رفت و هنوز

سال هاست که در چشم من آرام آرام

هجر تلخ دل و دلدار تکرار کنان

می دهد آزارم

چهره زرد و حزین ِ دختر ِ من هر دم

می دهد دشنامم

کاش آنروز در آن باغ نبودم هرگز

و من اندیشه کنان غرق در این پندارم

که خدای عالم

ز چه رو در همه باغچه ها سیب نکاشت؟

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
رها

واقعا مرسی عالی بود [خنده][زبان][خجالت][چشمک][چشمک][چشمک]