غمگین نباش خورشید!

نمی دانم خورشید!
نمی دانم دل اناری ات
با صدای کدام خواننده فشرده می شود!!
دل من که مثل انار آخر پاییز
با گریه ی کودکی لجباز ترک بر می دارد
اما تو خورشید
مواظب روشنایی فلق و
دل تنگی دیوار های کوچه باش

/ 1 نظر / 6 بازدید
آرام

نداشتن آدم هایی که دوستشون داری از داشتن آدم هایی که یه وقتی دوستشون داشتی خیلی آسون تره . . .