حسرت

 

 

چقد دیر می فهمیم که زندگی همان روزهایی بود که زود سپری شدنش را آرزومی کردیم....

و چقد دیر می فهمیم که خیلی  زود دیر می شود......

/ 0 نظر / 8 بازدید