خدایا...

 خدایا کودکان گل فروش را می بینی ؟

مردان خانه به دوش ،

دخترکان تن فروش ،

مادران سیاه پوش ،

پسران کلیه فروش ،

انسانهای آدم فروش ،

همه را می بینی ؟

میخواهم یک تکه آسمان کلنگی بخرم دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد...!

/ 1 نظر / 8 بازدید
آرام

دلتنگى ، حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش را میکند