دلتنگم ...
تنهایم...
دردمندم...
و نیازمندم به درگاهت...
دستم را رها مکن که اگر تو راه به من نشان ندهی چگونه در این ظلمت به خانه باز گردم!
خدایا.......
 
/ 1 نظر / 65 بازدید