امید نا امیدان

در روایات آمده است که :
بت پرستی بتی داشت و اورا پرستش میکرد ...و همیشه او را به این اسم صدا میزد ( یا صنم ) روزی زبانش چرخید و برای اینکه بگوید یا صنم؛گفت:یا صمد...
تا گفت یا صمد،خداوند به فرشتگانش دستور داد ببینید بنده من چه می خواهد که مرا صدا میزند... 

فرشتگان گفتند:پزروردگارا! او اشتباه کرده و میخواسته بت خود را صدا بزند...
خطاب رسید فرشتگان من،او اشتباه کرده من اشتباه نمی کنم...
او گفت یا صمد... هرچه بخواهد به او خواهم داد...

/ 0 نظر / 8 بازدید