اقتـضای طبیـعت


هندویی عقربی را دید که در آب برای نجات خویش دست و پا میزند ...

هندو به قصد کمک دستش را به طرف عقرب دراز کرد اما عقرب تلاش کرد تا نیشش بزند !
با این وجود مرد هنوز تلاش میکرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد اما عقرب دوباره سعی کرد او را نیش بزند !
مردی در آن نزدیکی به او گفت : چرا از نجات عقربی که مدام نیش میزند دست نمیکشی ؟!
هندو گفت : عقرب به اقتضای طبیعتش نیش میزند. طبیعت عقرب نیش زدن است و طبیعت من عشق ورزیدن ...
چرا باید از طبیعت خود که عشق ورزیدن است فقط به علت این که طبیعت عقرب نیش زدن است دست بکشم ؟!
هیچگاه از عشق ورزیدن دست نکش همیشه خوب باش حتی اگر اطرافیانت نیشت بزنند .../ 2 نظر / 5 بازدید
هدیه بخر

طلا گرونه؟ اشکالی نداره. بیا پیش ما . هدیه بخر. هدیه ارسال کن. پستی بخر. پستی ارسال کن. سراسر ایران رو پوشش می دیم. روز والنتاین روز سپندارمزگان (25 بهمن ماه می شه جشن اسفندگان یا روز بزرگداشت مقام زن ) عید نوروز هم که نزدیکه. نمی خوای یه چیزی بخری؟ خب بیا تماشاش هم مجانیه. دیگه اصرار بیش از این نمی شه. دوست نداشتی هم نیا. چه می شه کرد؟؟؟؟ زوری که نیست!!!

هدیه بخر

طلا گرونه؟ اشکالی نداره. بیا پیش ما . هدیه بخر. هدیه ارسال کن. پستی بخر. پستی ارسال کن. سراسر ایران رو پوشش می دیم. روز والنتاین روز سپندارمزگان (25 بهمن ماه می شه جشن اسفندگان یا روز بزرگداشت مقام زن ) عید نوروز هم که نزدیکه. نمی خوای یه چیزی بخری؟ خب بیا تماشاش هم مجانیه. دیگه اصرار بیش از این نمی شه. دوست نداشتی هم نیا. چه می شه کرد؟؟؟؟ زوری که نیست!!!