آموخته ام که ...

آموخته ام که گاهی هم باید خودم را توبیخ کنم !

آموخته ام که از اشتباهاتم درس بگیرم !

آموخته ام که سکوت گاهی از فریاد بلندتر است !

آموخته ام که از بچه ها هم یاد بگیرم !

آموخته ام که هرگز دروغ نگویم حتی به مصلحت!

آموخته ام که هرگز دلی را نشکنم چون مدت ها طول میکشه تا آروم بگیره !

آموخته ام که اعتماد خوب است ولی نه به هر کس !

آموخته ام که برای رسیدن به خوشبختی باید دیگران را شاد کنم !

آموخته ام که شک نیز لازم است !

آموخته ام که ببخشم اما فقط یک بار !

آموخته ام که همیشه حق با من نیست !

آموخته ام که از هر کسی انتظار وفاداری نداشته باشم !

آموخته ام که هر کسی لیاقت اشک های منو نداره ولی لبخندم را از هیچ کس دریغ نکنم !

آموخته ام که تا زمانی که باور ندارم عاشق نشوم !

آموخته ام که دوست داشتنم را در قلبم نگاه دارم و هیچ گاه به زبان نیاورم !

آموخته ام که فراموش کردن آغاز آرامش است !

آموخته ام که هر چیزی را نشنوم !

آموخته ام که همه ی دوستانم را دوست بدارم ولی به همه ی آنها اعتماد نکنم !

آموخته ام که زود قضاوت نکنم !

آموخته ام که گذشته فقط  تجربه است !

آموخته ام که زندگیم را با دخالت دیگران تباه نسازم !

آموخته ام که جواب بدی رو با بدی ندهم !

آموخته ام که محبت کنم ولی انتظار پاسخ نداشته باشم !

آموخته ام که زمانی شادم که کینه ای در دل ندارم !

آموخته ام که هر شکستی آغازی برای پیروزی است !

آموخته ام که دست از شکایت بردارم !

آموخته ام که خود را برتر ندانم !

آموخته ام که هیچ گاه از حقم نگذرم !

آموخته ام که  ظلم پایدار نیست !

آموخته ام که هرگز کسی را سرزنش نکنم !

آموخته ام که از لحظات زندگیم لذت ببرم !

آموخته ام که گاهی تفکر بهتر از هر کاریست !

آموخته ام به او که مرا دوست ندارد دوست داشتن بیاموزم !

آموخته ام که در لحظات سخت فقط از خدا کمک بخواهم !

آموخته ام که سالم زندگی کنم !

آموخته ام که پدر و مادرم بهترین دوستانم هستند !

و در آخر آموخته ام که همیشه بیاموزم !

 

/ 2 نظر / 76 بازدید
آرام

هزاران دهقان براي باريدن باران دعا كردن ، غافل از اين كه خدا به كودكي فكر ميكرد كه چكمه هايش سوراخ بود..!

سورنا

مرسیو داداشم خیلی استفاده کردم دست گلت درد نکنه