اولین روز بارانی...

 

اولین روز بارانی . . .

اولین روز بارانی را بخاطر داری؟

غافلگیر شدیم

چتر نداشتیم

خندیدیم

دویدیم

و به شالاپ شلوپ های گل آلود عشق ورزیدیم!

دومین روز بارانی چطور؟

پیش بینی اش را کرده بودی

چتر آورده بودی

من غافلگیر شدم

سعی میکردی من خیس نشوم و شانه ی سمت چپ تو کاملا خیس بود.

سومین روز چطور ؟

گفتی سرت درد می کند.حوصله نداشتی سرما بخوری

چتر را کاملا بالای سر خودت گرفتی

و شانه ی راست من کاملا خیس شد

و چند روز پیش را چطور ؟

به خاطر داری ؟

که با یک چتر اضافه آمدی و مجبور بودیم برای اینکه پین های

چتر توی چش و چالمان نرود دو قدم از هم دورتر برویم

فردا دیگر برای قدم زدن نمی آیم،

تنها برو!!!

                                     

/ 1 نظر / 7 بازدید
الهام

نوشته هاتو دوس دارم... مخصوصا این پست عالی بود موفق باشید...