مهاجرت

       گلدانش بدون آب مانده

       و یکی از برگ‌هایش زرد شده است.

       اولین برگی که خود را برای حیات یک پیکر سبز فدا کرده

       تا "طراوت" از خانه‌ی سبزش کوچ نکند!

       و همین‌گونه اگر پیش رود

       برگ‌های دیگر نیز خویشتن را فدا خواهند کرد

       تا "ریشه" محکم بماند

       به امید رویش و زایشی دیگر!

       برگ هرگز کوچ نمی‌کند

       می‌ماند و خشک‌شدن را به جان می‌خرد!

       آیا ما نیز این‌گونه از پیکره‌ی انسانی خویش حمایت خواهیم کرد؟

 

/ 0 نظر / 7 بازدید