» دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩٦ :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩٦
» سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٥ :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٥
» شنبه ٢٥ دی ۱۳٩٥ :: شنبه ٢٥ دی ۱۳٩٥
» جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩٦ :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩٦
» مادر :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٦
» دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٥ :: دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٥
» آدمهای ساده :: پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٥
» ساعت زندگی :: شنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٥
» سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳٩٤ :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳٩٤
» خدا! :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٤
» دلم گرفته آسمان ... :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٤
» شب بارانی :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٤
» یک دقیقه سکوت :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٤
» خانه ام ابری است . :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٤
» یادش بخیر :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٤
» خدایا . :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٤
» سوگند به روز ... :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٤
» سکوت :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤
» چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤
» طنز :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤
» ظنز :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤
» چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤
» چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤
» بدتر شد ... :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤
» ممنوع :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤
» درون شعـــــــر فراز و نشیب ممنوع است... :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤
» یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤ :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
» سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٦ :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٦
» دلتنگی ........ :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
» یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤ :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
» مخواهم ... :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
» سادگی :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤
» مکافات عمل :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤
» زندگی :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» زندگی :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤ :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» جهنم :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» خوشبخت :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤ :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤ :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» ختم کلام :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» صبر :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» ذکر :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» تعمیر :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» یک نفر ---------- یک عشق :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» دلم گرفته :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» معرفت :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» زندگی :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» کلینیک :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» سکوت :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» تقدیم به بهترین دوست ... :: پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳
» تقدیم به ... :: پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳
» معمار خوب باشید :: پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳
» مادر ... :: یکشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٢
» ممنونم ای خدا....به تو مدیونم :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٦ :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٦
» یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢
» بدون شرح! :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢
» علامت سوال! :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢
» زندگی :: سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢
» تا کی زنده ای ؟ :: سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢
» پله .... :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
» بخشنده :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
» یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
» خدایا .... :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
» حکایت یک سفارش محبت آمیز... :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
» دوران کودکی یادش بخیر............ :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
» یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
» اعتماد :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» سکوت :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» باز باران .... :: شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢
» پدر م روزت مبارک .. :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» بدون شرح :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» شرح حال ... :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خاطره :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» روز مادر :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دروغ ... :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دوست داشتن .... :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خدایا ... :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» قلب شکسته ... :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سکوت :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خدایا سپاسگزارم ... :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» !!!! :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اعتماد :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» دلم خدا می خواهد ... :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» من... :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» خاکی... :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» عروسک :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» سکوت.... :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
» رفیییییییییییییق ! :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
» بدون شرح !!!!!!!!! :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
» زندگی ... :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
» قانون طلایی :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
» رفاقت :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
» اس ام اس ... :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
» مادر... :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
» زن شیطون رو هم درس میده/ داستان طنز :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱
» تولد :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱
» تولد.... :: دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» خدایا ... :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» بدون شرح ! :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
» سادگی ... :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» حالم خوب است :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» پیمان شکنی ... :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» سکوت ... :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» بدون شرح! :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» پشت کوه ... :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» دل نوشته های زیبای مهران پیرستانی :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» قضاوت ... :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» خدا.... :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» بدون شرح !! :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» مادر دوستت دارم ... :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» ساده .... :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱ :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» دل ... :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» سادگی :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» دلتنگ .... :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» درد دل :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» زندگی خانم ها و آقایان در سه عکس (طنز) :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» معرفت !! :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» وصف الحال مردها پس از فوت همسر! :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» چه بگوییم، چه نگوییم! :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» دوستت دارم ... :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» خاطره ... :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» مهربانی ... :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» تحمل کن :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» نمیخواهم برخیزم... :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» خاطره ... :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» فردا .... :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» بچه گی ... :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» سادگی ... :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» خدایا ... :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» نمی خواهم اهل اینجا باشم... :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» بیندیشیم ... :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» بدون شرح ! :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» بدون شرح ! :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» چرا دفتر مشق ندارم .... :: شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
» کاش این متنو با تمام وجودتون بخونید... :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» دلتنگ ... :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» منزل خدا... :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» خدایا.... :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» خدایا :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» سکوت :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» آشنا :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» حسود :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» خنده :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» سکوت :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» اشتباه :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» کلمات :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» جک :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» آبرو :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» مسابقه :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» اشک :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» سکوت :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» اسکناس :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» بیشتر آرام و بی صدا باشید :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» نه تو می مانی و نه اندوه ... :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» کم نصیحت ام کنید ... :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» تولد :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» مادر :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» غریب آشنا :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» دل تنگ ... :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» غروب :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» مشکلات .... :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» خزان :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» پرنده :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» مساله :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱ :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» خاطرات :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» رفاقت :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» نفرین :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» یادش بخیر :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» دوستی شیرین حیوانات :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» درس عبرت :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» دعایم کن :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
» دوری :: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» خدای من :: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» ظرفیت :: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» عشق :: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» شعری از سهراب سپهری :: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» گرک درون :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» همدم :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» کودکی :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» تنها :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» مادر :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» مرگ :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» خلاصه زندگی :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» یک روز میروم ... :: شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
» بابا نان داد :: شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
» نمی خواهم :: شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
» زندگی :: شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
» زمانه عوض شده ... :: شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
» بدون شرح :: پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
» عاشقان :: پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
» بساط شیطان :: پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» الهی ... :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» بدون شرح! :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» فرار :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» چه فرقی میکند... :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» بن بست :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» پیوند :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» فریب :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» باران :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» باران :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» مدرسه :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» به دیدنم بیا که خیلی تنهام... :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» یک دقیقه سکوت لطفا! :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» تقدیم به دوست ... :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» مرگ زیباست و البته حتمی،اگر باور داشته باشیم :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» مهر و موم :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» سکوت :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» قول مردونه :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» آدم برفی :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» گاهی دلم میگیرد ! :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
» شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» دل :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» مهرو موم :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» ای دبستانی‌ترین احساس من... :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» دنیا :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» زندگی :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» ببخش :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» ازدواج :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» اولین روز مدرسه ... :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» دل شکسته ... :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» خنده :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» مهر و موم... :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱ :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» دل :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» طلوع خورشید :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» موشهای امروزی :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» دل نوشته :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» پایان :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» بچه که بودیم :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» معرفت :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» درد :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» عشق :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» انتقام :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» زمین :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» خدا :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
» دلم گرفته است ... :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» بدون شرح... :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» رسوای دل :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» دل نوشته :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» زندگی :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» قاصدک :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» انتظار... :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» ماهی :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» آدمها... :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» گریه ... :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» امواج زندگی... :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» داستان کوتاه :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» کلاغ :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» عشق..............؟ :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» درد... :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» دل نوشته :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» کلامی از شیخ بهایی :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» گل سرخ :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» یک با یک برابر نیست :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» کاش میشد :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» شاد بنویس .... :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» بدون شرح! :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» بدون شرح :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» خسته .... :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» باز باران :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» من از نهایت شب حرف میزنم :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱ :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» یادش بخیر... :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱ :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» دوست ... :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» تو هم تا حالا تجربه کردی که : :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» جاری .... :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» زندگی :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» مهر و موم :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» کودکی هایم عاشق تاب بازی بود... :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» لبخند .... :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» آرامش :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» سخت است ... :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» مهر و موم :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» امان .... :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» بغض :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» دل نوشته :: شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
» شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱ :: شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
» شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱ :: شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
» بادبادک :: شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
» سایه آدمیت :: شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
» خدایا ... :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» زندگی ... :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» دل نوشته :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» صبر :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» بدون شرح ! :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» مهر و موم :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» تقدیم به تو .... :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» دروغ :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» دعایم کنید ... :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» ترس از دوباره دیدن :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» تنهائی :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» دروغ :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» مهر و موم :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» چیزی که باید یاد بگیریم... :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» دل نوشته :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» آدمها ... :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» زندگی زیباست ، اما عادلانه نیست !! :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» آرزو :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» خنده :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» یکرنگی :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» آدمها :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» باغ :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» گمشده :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» باران.... :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» دلم تنگ است :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» عدالت :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» تقدیم به بهترین دوست .... :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» سکوت :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» تولد :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» دل نوشته :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» نوشته های بی مخاطب :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» نوشته های بی مخاطب :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» نوشته های بی مخاطب :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» دوستی :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» نوشته های بی مخاطب :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» یه بوس بده ... :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» خوشحال باش ! :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» خسته ... :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» دل نوشته :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» خوش بحال آسمان .... :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» غم مخور ... :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» دوست .... :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» نوشته های بی مخاطب :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» دل نوشته ... :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» دل نوشته :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» مادر :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» روزگــــــــــــــــــار :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» حرف‌های نگفتنی :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» شعری از قیصرپور :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» آدمــــــــیت :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» آرزویم این است .... :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» روزگارم این است !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» دوست :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» یاد.... :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» کاش........ :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» ساده دل ... :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» دل نوشته :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» شعری از فروغ فرخزاد :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» نقاشی .... :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» عادت :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» کودکی .... :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» دل نوشته :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» آدم های ساده ... :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» من زن میخوام!! :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» سکوت :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» گاهی ... :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» پینوکیو ... :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» خوشبخت :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» نقطه سرخط :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» عشق ... :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» رسم جالب :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» خط تیره :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» تولد :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱ :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱ :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» بدون شرح :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» عکس :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» آدم ها ... :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» بازیگر... :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» کم کم یاد خواهی گرفت :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» انسان ... :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» راز و نیاز :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» دل گرفته ... :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» نیایش :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» وقتی ... :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» بگذارید هوار ی بزنم :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» عکس :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» حسنک کجایی ؟ :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» اگر نمیخواهید .... :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» عکس :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» فایده داشتن خواهر !! :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» (ترجمه از احمد شاملو) :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» خدایا ... :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» زندگی .. :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» اشک :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» عکس ... :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» زیباییها ... :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» مهربانم ... :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» خدا... :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» من اومدم !! :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» دوستت دارم ... :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» دل نوشته .. :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» معنای خوشبختی ... :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» تعطیل است !! :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» حرف دل ... :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» خدا چه رنگیه؟؟!!! :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» دل نوشته :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» دستمال کاغذی .. :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» فقط دلم گرفته ... :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» اشک ... :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» تنهایی :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» کاش ... :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» گمشده .... :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» خدایا ... :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تنها ... :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» حساسیت ... :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سکوت ... :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» اعتماد ... :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دل تنگ ... :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خدایا ... :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» حرفهای فراموش نشدنی ... :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» لنگه .... :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مهربان ... :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دل نوشته ... :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کلبه تنهایی ... :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خدایا ... :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دعا ... :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مرگ ... :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» عکس تک نفره ... :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» یاد بچگی ... :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دوست ... :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» گربه عاشق ... :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خط خطی :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سکوت ... :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» آدم ها را بلدنیستم! :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مدرسه عشق :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» زوووووو :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بدگویی ... :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» همیشه دوست داشتم ... :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سوتک ... :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» زندگی ... :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» عروسک ... :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ممنوع ! :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دوست ... :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» من دلم گرفته ... همین ! :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دلتنگی :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» صفر :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» از اشعار حسین پناهی :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دل نوشته :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خدایا ... :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تقدیم به تو ... :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دل نوشته :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» عشق چیست ؟ :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پوزش :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دل نوشته :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مادر ... :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مادر :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» گل :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دعا... :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» احساس ... :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ستاره ... :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دعای عشق ... :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» گاهی ... :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پنج وارونه :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دل نوشته :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» آشیان :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دوستی :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مجنون .. :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تنهایی ... :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سکوتم را شکستند ... :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» لیوان آب و مشکلات زندگی :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سکوت :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خطر مرگ گل سرخ بزرگ است هنوز :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» باران :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ساز دل :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مهربانی :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خدایا ... :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مهربان باش :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تنها :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» روزگار :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شعری زیبا و خواندنی با مضمون عاشقانه :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» راز :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» زخمی روزگار ... :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دلم گرفته ... :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تنها :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» روزگار :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دل نوشته :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دل نوشته ها :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دل نوشته 2 :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» صلاح در این است ... :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» آرزو :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دل نوشته 1 :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خنده حیوانات... :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بارالها... :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بدون شرح ! :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بدون شرح ! :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» زندگی :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» غم :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بدون شرح ! :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» کابوس :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» عشق :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» غم عشق :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» احساس من :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» فکر نکن :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» حتی اگر ... :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» یاد گذشته افتادم ... :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» طوفان :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» سکوت :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» سخن ارزشمند :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» طنز پ نه پ :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» معنی مردن در فرهنگ خودمونی !! (طنز) :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» کنج غریب :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» زندگی چیست ؟ :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» شعر زیبا از معلم خشمگین :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» زندگی :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» بغض پنهان :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» دل :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» خورشید :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» تنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» عکس :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» درد :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» آدمی :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» عشق :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱
» ستایش :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱
» کاش :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» مناظره زنـدگی و مـرگ :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» پدر عاشقی بسوزه که من را به این روز انداخت !!! ( تصویری) :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» تقدیم به بهترین دوست.... :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» رندگی باید کرد.... :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» آرامش قبل از طوفان :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» منم زیبا :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» زندگی :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» بیا برگردیم... :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» به جز او کسی را نداریم :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» دوستت دارم :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» برزخ :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» باران :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» سالها :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» رفتن ... :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» من رسماً از بزرگسالی استعفا می دهم!! :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» من خودم را در سکوت گم کرده ام :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» سکوت :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» گاهی دعایم کن :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» مردم من... :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» شاید تو ! :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» چشم بی سو... :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» خواب آخر :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» شاید :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» مهمانی در کوچه بن بست :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» یادگاری... :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» به که باید گفت ؟! :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» آفتاب لب بوم ... :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» هنوز تنهایم... :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» خوبم.... :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» دل نوشته :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» امید :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» تنهایی :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» یکی بیاد منو بلند کنه !! :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» رمز عاشقی :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» مشاعره :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» یادت باشد :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» دلشکسته :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» زلال :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» ایام فاطمیه :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» متن زیبا در مورد تنهایی، متون زیبا در مورد تنهائی،تنهایی، :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» بهار من آمد :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» کجا ماندی ؟ :: شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱
» یه تنها :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱
» آسمون :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» دلم گرفته آسمان :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» دلمو شکستی :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» دلم گرفته است :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» من نه عاشق بودم :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» ثروت :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» راز شقایق :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» آن چه نپاید، دلبستگی را نشاید :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩۱
» دلقک :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩۱
» اشک :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩۱
» زخم سکوت :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
» سکوت ( نظر ) :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
» سکوت :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
» قفل دل :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
» سوت و کور :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
» من و گذشته من :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
» سخنی زیبا از دکتر شریعتی :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۱
» سکوت :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» این نیز بگذرد :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» کاش ( نظر ) :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» کاش... :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» دلتنگی هایم :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» کودکی :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» عکس :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» سال نو :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» تبریک :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» انسان :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» بدون شرح :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» باغبان :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» بهانه :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» تفاهم :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» حقیقت تلخ ! :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠
» بوی محبت :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٠
» حکایت :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٠
» پیامک نوروزی (2) :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٠
» پیامک :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٠
» سال 1391 :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» شعری از شاملو :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» استجابت دعا مطلب ارسالی از مهرداد :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» مطلب ارسال از مهرداد :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» هدیه مطلب ارسالی از باران :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» خواستن توانستن است مطالب ارسالی از باران :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» گربه نازه :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
» خداااااا... :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» فقر :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» عکس :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» رویای کاغذی :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» پناهگاه :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» قضاوت :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» خب بچه ها جمع بشین میخوام براتون داستان تعریف کنم!! :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» روزگار غریب :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» مسافر :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» شب بارانی :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» مردگان :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» سکوت :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» تحمل :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» دسته گل زر سفید :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠
» باران :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠
» خدایا... :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠
» دلتنگی :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠
» پیامک :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» سیب :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» حسرت :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» باران :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» پدر خوب , سهراب کجایی ؟ :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠
» یک کلام ! :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠
» تو کجایی سهراب !؟ :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠
» سخن :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠
» چه بگویم ... :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠
» عکس :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
» عشق :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
» دروغ :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
» تقدیم به تو که ... :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
» کلاس روزگار :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
» زندگی :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
» مسیری تازه می خواهم ! :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» دوستت دارم ... :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» امید نا امیدان :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» آموزهایی از مایکل شوماخر... :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» تفکر :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» نادانی ! :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» مهاجرت :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» رها... :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» حکایت روز :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» احساس :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» اولین روز بارانی... :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠
» تنها :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠
» می روم ! :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
» پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٠
» پدرم :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٠
» وعده پوچ :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٠
» ارزش واقعی :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٠
» دزدی مال و دزدی دین :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٠
» قدرت بخشش :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٠
» نباید ... :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٠
» مادر :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» خدا را شکر کنیم :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» سکوت :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» صدای سکوت،آوایی است برای بیان حقیقت... :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» سی نصیحت زرتشت :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» آدمک :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
» دلتنگی ... :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠
» گربه های ناز :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠
» آموخته ام که ... :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠
» تو کجایی سهراب ؟ :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» پرسش و پاسخ ! :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» ساده :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» از خدا خواستم ... :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» مگسی را کشتم ... :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» غمگین نباش خورشید! :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» مادرم ... :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» دل شکسته :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» محبت کجاست؟ :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» امروز امروز است :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» معلم :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» مست :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» زندگی ... :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠
» نامه خدا به انسان :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
» درهای آسمان :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
» بهلول دیوانه ... :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
» خدایا... :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
» قدرت اندیشه :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
» چشم درد :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
» راه حل :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
» کاش هنوز هم ... :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
» دلم گرفته :: شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
» خداحافظ کودکی :: شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
» کودکی هایم ... :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» خدایا... :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» آنگاه که ... :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» اگر ... :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» دنیا :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» خدایا! :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» قاصدک :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» یک با یک برابر نیست :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» آرزو :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» حرف نخست :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» سوال !! :: جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠

  • آفساید
  • ساکن
  • کارت شارژ همراه اول